Universell Vit-tids healing

Universell Vit Tids Healing skapades av högt utvecklade andliga varelser som följt Jordens utveckling i miljoner år och såg att det fanns ett behov för en universell healingform. Denna healingform, vår jordiska variant av den, skapades för att vara helt samstämmig med människan och hennes behov av att ge och ta emot healing. Det vill säga den är anpassad för att täcka mänsklighetens behov och ge rätt mängd energi och med rätt frekvens. Den beskyddar och är säker att använda för både utövaren och mottagaren/klienten. Universell Vit Tids Healing är skräddarsydd för mänskligheten, men också för Jordens djur och natur. Den passar in för healing av både fysiska och psykiska problem, såväl som emotionella och vardagliga situationer i livet här på vår älskade Moder Jord. Universell Vit Tids Healing kan inte störa, förstöra eller påverka karma.

Universell Vit Tids Healing bevarades som hemlighet fram till i maj 1993. Vid denna tid genomgick Jorden genom en naturlig höjning till en högre andlig insikt. Mångas andliga intresse vaknade upp på den tiden.
Universell Vit Tids Healing är unik genom att healern är uppkopplad på en specifik källa av kraft, den Universella Vit Tids Healingens Källa. De Äldsta, Höga Andliga Varelser, Utomjordingar, Änglar och Ljusvarelser vakar vid den Universell Vit Tids Healingens Källa av Kraft.
Från Källan flödar en Kraft kallad Vit Tid. Den Vita Tiden innehåller vitt ljus som är lika med alla färger i ett, samt all tid vilket är detsamma som dåtid, nutid och framtid i en och samma enhet. Man använder alltså inte sin egen personliga kraft eller sin livsenergi. Via Vit Tid kan healern gå tillbaka i tiden, lite som ett medium, men i detta fall mer för att ge healing, detta någon sekund innan skadan, sjukdomen eller problemet uppkom. Man healar naturligtvis även i nutid och kan ta
 bort smärta och obehag som finns just nu, men healingkraften sänds även in i framtiden. Detta görs för att motverka att skadan, sjukdomen eller problemet kan återkomma eller uppstå igen. Universell Vit Tids Healing förbättrar även hälsan hos healern vid själva utövandet. Detta eftersom lite av kraften flödar till healern när denna/denne är färdig med sin healingsession.

Universell Vit Tids Healing följer de Karmiska Lagarna, så om en sjukdom har karmiska orsaker, så kan man inte heala den. Healingen går då inte heller att öppna eller slås på, vilket man annars gör. Den kan även stänga av sig om det rör sig om karma, vilket då utövaren då tydligt känner, upplever och förstår orsaken till.
Universell Vit Tids Healing kan även användas för att heala mycket annat, än bara människor, djur och växter. Även mat och dryck, materiella ting, händelser och personliga situationer i nutid och dåtid går bra att heala. Det är dock alltid enklare att heala eller påverka flytande substanser som vatten, blod, bensin etc. än till exempel ben, sten och metall. Men det finns inga gränser för hur denna healingkraft kan användas.

Så här går healing till:

När utövaren/healern arbetar öppnar denna/denne först upp sig för Kraften, med ett öppningsord eller en fras. Då bildas en mottagartratt uppe på huvudet, kopplat till Kronchakrat. Under en närhealing, placerar healern sina händer på klientens kropp, enligt ett arbetsmönster. Detta täcker in alla chakran och alla viktigare flöden i kroppen. Healingkraften sluts in i klienten genom att man stänger vid slutet av vissa av kroppens energikanaler, till exempel under fötterna. Healingen kan även "skräddarsy" sin behandling allt efter klientens önskemål eller tid, när healingen är slutförd eller healingsession är över stänger sig healern igen. Ungefär som en på och av knapp för lyset. Denna åtgärd, att öppna och stänga, gör att utövaren genast känner om karma är inblandat, då healingen stängs av helt. Efter varje healingtillfälle så ökar healerns kapacitet och kraft med ett steg. Detta då mottagartrattens öppning vidgas ett steg, för en större genomströmning. Man blir därmed starkare och starkare för varje healing man utför, detta även om man enbart skulle heala sig själv, sin dator eller hunden. 
Man utför en handling i Ljusets och Kärlekens tjänst med sin healing. 

Universell Vit Tids Healing kan som sagt användas på många sätt. Healingen i sig verkar på alla nivåer hos klienten, även i de eteriska och astrala kropparna. Efter en behandling känner klienten av kraften i olika delsteg dag för dag. 

  • Dag 1, healingdagen, blir man ofta trött och sover gott på natten. 
  • Dag 2 blir man mycket pigg och har mycket energi. 
  • Dag 3 förnimmer man känslor och kan känna pirrningar och strömningar av energi i kroppen. 

Healingen som läggs in verkar sedan oftast i 25-27 dagar i kroppen. Som kortast varar healingen (utan jordning): Närhealing 16-18 dagar, Axelhealing 11 dagar, Distanshealing 7-14 dagar, Djurhealing 14 dagar, Olycksfallshealing 10 dagar och Lätt beröringshealing mellan 1 dag upp till 1 vecka. Om man kan jorda kroppens energikanaler alltid 25-27 dagar. Kan bli kortare om skadan eller sjukdomen är av en allvarlig natur. Healingen är hela tiden målsökande i kroppen och hittar felet vare sig det är fysiskt, psykiskt, emotionellt etc. detta vid sessionen, men även under dagarna efter besöket. Så om man kom för "ömma axlar" och felet var ett stressigt arbete, så blir det lugnare på jobbet efteråt. Kraften i sig är "intelligent" och kan anpassa och ändra på sig med tiden medan healingen verkar. Allt sker efter behovet och kan även påverka andra om den får detta, till exempel chefen på jobbet. Men om chefen inte vill eller skall ha healing söker kraften en annan väg för att lösa problemet. Kanske får man en ny stol på jobbet eller känner sig extra skärpt och kan arbeta på bättre än vanligt och på så sätt komma ikapp. Utövaren kan som healer aldrig göra fel och det kan inte kraften heller.
En chakrabalansering och aurarening görs i slutet av healingen.

Distanshealing

Universell Vit Tids Healing kan även användas som distanshealing. När man gör en sådan healing följer utövaren ett visst, ganska enkelt arbetsschema. I detta finns bland annat vissa utomjordiska tecken eller symboler ritas eller tänks. En av dessa symboler kan även användas i andra sammanhang, för att stärka healerns kraft eller rent av som självförsvar. Symbolerna är en klar och tydlig tolkning av den Totala Kärlekens Kraft.

Vad händer under en healing?

Klienten och healern kopplas samman mentalt då en healingsession påbörjas. Deras hjärnvågor harmoniseras med varandra under de första trettio minuterna av healingen. Detta betyder att de ser lika ut. Dessutom används alla hjärnvågorna samtidigt, alfa-, beta-, theta- och deltavågor. De är till 90% aktiva samtidigt.
En normal Närhealing tar cirka 50 minuter, Axelhealing mellan 15-40 minuter, Distanshealing 3-20 minuter, Djurhealing 5-15 minuter, Olycksfalls-healing (utförd på plats vid olycksplatsen) 10-20 minuter, Lätt berörings-healing (lägga händerna på någons axel, skaka någons hand) 1 sekund till 1 minut. Tankehealing ännu snabbare.
Healingkraften kommer in via healerns Kronchakra, uppe på toppen av huvudet. Kraften går sedan ner en liten bit under hjärtat och vänder för att åter gå uppåt igenom hjärtat igen. Kraften värms upp av hjärtvärmen och kärleken inom healern, eller deras personliga potential. Detta ger den en viss personlighet från healer till healer. Sedan fortsätter Kraften ner i båda armarna, ut genom händerna, på handflatornas sida. Då man bemästrar healingen, så kan Kraften även skickas ut från andra ställen bara en hand, genom fötterna, höger stortå, direkt från hjärtat, igenom tredje ögat som en stråle, healing med ögonen eller munnen, rösten etc.

En healer som använder Universell Vit Tids Healing har också kunskap om att ta ner den Universella Kraften via något som kallas den Gyllene Rörelsen. Denna speciella energirörelse är urgammal och härstammar sedan före begynnelsen självt.

Grundarna för Universell Vit Tids Healing har en djup tro på Alltet. Deras tro säger dem att allt och alla är unika. De säger att alla bär på en kraft och tro som är unik för just den personen. Så varje människa, liksom det mest gudomlig är var sin unika del av enheten som utgör Alltet och alla behövs för att Alltet skall vara komplett och ingen bit får fattas. Eftersom vi är unika så har vi även unika vägar att gå i livet och i andligheten.

Pris: 600 kr. / 75 min.

Distans 350 kr / 30 min.