Integritetspolicy


Behandling av personuppgifter

För ANIMA Naturhälsa är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

I denna integritetspolicy hittar du information hur ANIMA Naturhälsa samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Genom att använda denna hemsidan så godkänner du vår integritetspolicy.

Bokning av tjänst sker via bokningsprogrammet bokadirekt.se och genom programmet kan vi ta emot din bokning av våra tjänster. Det innebär att de uppgifter du lämnar går igenom databasen på Bokadirekt.se. När du bokar en tid hos ANIMA Naturhälsa via Bokadirekt så samlas de personuppgifter ANIMA Naturhälsa anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av Bokadirekt samt ANIMA Naturhälsa under varsitt åtskilt ansvar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar och konsultationer som sker inom verksamheten är Marianne Hurmerinta, ANIMA Naturhälsa, org.nr. 650618-4487, Pumpvägen 2, 243 93 Höör, Sweden, personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken/vilka av våra tjänster som du nyttjar, men vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt hälsodeklarationen som ni fyller i. När du använder vår hemsida lagrar vi cookie information som du angivit till t.ex. Google.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter genom skapandet av hälsodeklaration samt för att kunna erbjuda ett smidigt onlinebokningssystem.

För alla aktiva kunder samlar vi in kunduppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress samt din adress om du vill blir fakturerad.

Är du kund hos oss samlar vi, utöver kunduppgifterna, även in information gällande din hälsa för att kunna utföra en säker och trygg behandling.

För vilket syfte Behandlas Personuppgifter?
De Personuppgifter som vi samlar om dig kommer att användas för:

  • Att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar
  • Administrativa och interna affärsändamål
  • Att förse dig med produkter och tjänster samt att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
  • Att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder
  • Utveckling av vår verksamhet och våra tjänster
  • Databehandling för reklamändamål
  • Statistik
  • Att förse dig med nyhetsbrev

Vilka delar vi dina uppgifter med?

Dina uppgifter används endast internt och delas inte med någon tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vanligtvis upp till max 2 år. Din hälsodeklaration sparas/uppdateras så länge du är en aktiv kund + 2 år. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter mailar ni oss på animanaturhalsa@gmail.com. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Vår webbplatsadress är: www.animanaturhälsa.se