Hållbarhet

ANIMA Naturhälsa har ett hållbarhets- och miljövänligt tänk så långt det går för att bidra till att minska på klimatpåverkan och konsumtion av nytillverkat. Här har vi försökt att inreda med återbruk istället för att köpa nytt. Vi använder i möjligaste mån miljövänliga kroppsvård- och rengöringsprodukter. Våra handdukar och lakan är miljöcertifierade. Detta är vårt bidrag till en hållbar och miljövänlig värld.